You are here
Home > leren-alleen-zijn

Verlatingsangst bij Puppy’s

Als puppycoach heb ik ervaren dat veel mensen niet weten wat hun pup of hond doet indien ze overdag uit werken zijn. Eigenlijk is dat een beetje bizar want honden zitten vaak het grootste deel van hun leven alleen. Het is essentieel voor de gezondheid van uw hond dat hij zich ok voelt als jij er niet bent. Als gedragsdeskundige heb ik ervaren dat er veel verdoken verlatingsangst bestaat. Bij honden die non-stop blaffen wordt de diagnose snel gesteld, maar er zijn ook veel honden die lijden in stilte en deze honden worden vaak over het hoofd gezien.

 

Verlatingsangst bij honden is de oorsprong van veel gedragsproblemen.

Heel wat gedragsproblemen vinden hun oorsprong in verlatingsangst. Deze gedragsproblemen ontstaan omdat honden die zich niet ok voelen veel te weinig slapen met een chronisch slaaptekort als gevolg. Typisch aan deze honden is dat ze heel snel overprikkeld raken en snel hun zelfcontrole verliezen. Vanzelfsprekend is ook het impact op gezondheidstoestand nefast. Zo zie je heel vaak huid – en darmproblemen bij honden met verlatingsangst.

Maak tijd voor uw Puppy

Onze maatschappij is opgebouwd rond een systeem van tweeverdieners. Dit betekent dat vaak beide partners uit werken gaan. Het resultaat is dat uw hond vaak alleen zal zijn. Een van de reden dat we een hond kopen, is dat het voor beide partijen leuk is om in mekaars gezelschap te vertoeven. Echter de keerzijde hiervan is dat het ‘alleen zijn’ vaak als heel onprettig wordt ervaren zeker in hoofde van de hond.

Alleen zijn kan je leren!

Daarom dat een puppy leren alleen zijn, een heel belangrijk onderdeel is van mijn opvoedingsprogramma. Besteed hier voldoende aandacht aan want verlatingsangst creëert enorm veel gedragsproblemen.

 

Lezing kopen


Top